Doze posebnih oblik

Doze odstopajo od standardne štirioglate ali okrogle oblike in imajo posebej oblikovane pokrove.
Tovrstne doze se največkrat izdelajo posebej za znanega naročnika.
Njihov razvoj temelji na visoki zavzetosti naših tehnikov pri iskanju optimalnih in najbolj racionalnih rešitev. Za njihovo izdelavo se zahtevajo specialna orodja ali modificirajo obstoječa.
Kombinacije z visokim tiskom, gravurami, jim dajejo še dodaten bogat videz.
Velika fleksibilnost in možnost kombinacij materialov so prednost in priložnost za naše partnerje.