Jägermeister

Doza Jägermeister je zaščitena doza in je last njenega naročnika.
Namenjena je promocijsko tržnim aktivnostim priznane blagovne znamke.

Je primer naše usposobljenosti in znanja.